Produktkatalogen

1982

Produktkatalog och annonser

Sortimentet utökades med svetsar, svarvar, kompressorer och annan utrustning för lantbruk och skogsbruk. Tidigt började sortimentet sammanställas i en produktkatalog som skickades ut till kunderna och i nyskapande annonser i tidningar. I första hand riktade man sig till lantbrukare och småindustrier.