Annons

1987

Annonser med genomslagskraft

En tidig storsäljare på Jula var Abac-kompressorn som genom, ett för tiden, innovativt upplägg sålde i stora volymer. I annonsen syns även två medarbetare, Karin och Magnus, som fortfarande jobbar kvar på Jula.

Karl-Johan säger:

Jag gjorde bra annonser, samtidigt som katalogen växte. Tillsammans gjorde det att vi sålde 10 000-tals av denna kompressor och det blev något av ett genombrott för oss.

Karl-Johan med annonser