traversbanan.

1996

Fastighetsbolaget G&K Blanks startas

Lars-Göran och Karl-Johan startade tillsammans fastighetsbolaget G&K Blanks Fastigheter AB. Syftet var att bygga eller förvärva affärsfastigheter på etableringsorter där Jula inte kunde hitta lämpliga lokaler.

Samma år förvärvades den största fastigheten på Erikslunds handelsområde i Västerås och byggdes om till Julacenter. Förvärvet och det nya Julavaruhuset var till stor del grunden till ett av Sveriges idag största handelsområden och är en mycket viktig del i Julas fortsatta utveckling. Varuhuset i Västerås var det fjärde som Jula öppnade.

Karl-Johan berättar:

Vi var trångbodda i Skara, och behövde ett nytt centrallager. Jag hade en idé om att Bultens gamla centrallager i Hallstahammar vid E18, som stod tomt, kunde vara intressant som nytt centrallager. Jag bad därför Per-Eric Frost, tidigare etableringschef, att kolla upp detta. Han pratade med näringslivschefen i Västerås stad, som han trodde att tomten tillhörde, som istället tipsade om Erikslundsfastigheten istället, som var ett tomt skal. Jag och min far åkte och tittade på fastigheten och köpte den på stående fot, trots att vi hade finansieringsproblem som vi lyckades lösa till slut.