Prisetiketten

2019

Investerar i digitala prisetiketter

Under 2018 har det genomförts tester av digitala prisetiketter i utvalda varuhus i Sverige. Därefter har man nu beslutat att gå vidare och investera i digitala prisetiketter i samtliga varuhus i Sverige, Norge och Polen. Att börja med digitala prisetiketter är en stor investering.

De digitala prisetiketterna kommer att rullas ut skarpt först i Sverige under 2019, och sedan i Norge och Polen under 2020.