vindkraftverk1

2009

Investerar i vindkraftverk

Koncernen, genom G&K Blanks Fastigheter, blir delägare i ett vindkraftverk. Det innebär en möjlighet att förse oss med energi från en förnyelsebar källa med noll koldioxidutsläpp. 2011 utökades koncernens ägnade genom att ytterligare andelar i ett vindkraftverk anskaffades. Totalt har andelarna försett oss med 3 900MWh, vilket motsvarar cirka 55% av vår totala energiförbrukning vid vårt centrallager i Skara.