symbol certifiering covid

2020

Jula blir Covid19-certifierade

Certifieringen är ett viktigt instrument för oss där en ”tredje part” granskar och godkänner våra rutiner och handlingsplaner.

Det känns fantastiskt bra och skönt att det nu är klart och vi har blivit godkända, säger Mikael Hellqvist, Security Manager.

Certifieringen visar tydligt att Jula gör rätt saker för att hantera pandemin och begränsa smittspridningen på marknaderna i Sverige, Norge och Polen.