Torrhamn

2013

Jula bygger torrhamn

Jula bygger en torrhamn (anläggning för godstransport utan direkt anslutning till sjöfart) i Falköping tillsammans med Falköpings kommun, som ger unik lösning vad gäller miljövinster och logistik. I lösningen ingår bland annat dispens för 30 meter långa lastbilar (svenska regler tillåter vanligtvis bara 24 meter långa lastbilar) till transporter mellan Skara och Falköping.

Jula har tillsammans med transportföretaget Schenker jobbat fram projektet. Jula står för den stora containervolymen medan Schenker står för transporten från Göteborgs hamn till Julas centrallager i Skara.

Drivande i projektet med torrhamnen är Lennart Karlsson, VD för logistikbolaget Jula Logistics.