Polen invigning

2011

Jula etableras i Polen

Under andra hälften av året etablerades Jula i Polen, en marknad som med närmare 40 miljoner människor har potential att bli Julas största. Den 18:e november öppnas två varuhus i Polen, Janki och Targowek, som båda ligger i Polens huvudstad Warszawa. Daniel Adamiuk utses till Country Manager.

Per-Eric Frost, tidigare personalchef och expansionschef på Jula, var ansvarig för projektet att etablera Jula i Polen. I samband med etableringen sa han:

Det tar alltid tid att etablera sig på en ny marknad, men med den kompetens och styrka som vi har i alla led på Jula AB och Jula Poland så är jag övertygad om att det kommer att lyfta.

PolenKarl-Johan och Per-Eric