Jubileum

2019

Jula fyller 40 år!

Jula fyller 40 år, vilket kommer firas hela året. Även om verkligenheten idag ser lite annorlunda ut än när Jula startade verksamheten på Jultorp 1979, så är grunden för Julas framgång i många stycken densamma. Vi har framåtanda, vi är engagerade, vi tar ansvar, vi tror på enkelhet och vi drivs av nyfikenhet.