KJB och JF

2019

Jula Holding-koncernen utvecklas

Jula har historiskt kanske främst förknippats med handel i varuhus och över nätet. Ur handeln har koncernen växt fram med verksamheter inom flera olika områden. Tanken är att de olika delarna av koncernen (handel, fastigheter, finans, logistik och hotell) bildar en stark helhet där effektiviteten utvecklas genom lönsamma synergier mellan koncernens olika delar.

Karl-Johan säger:

När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter. Några av dessa olika verksamheter har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holding-koncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter för verksamheterna att stärka varandra.

I koncernen är Jula Holding det exekutiva ägarbolaget. Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

Ny VD för Jula Holding-koncernen blir Joachim Frykberg. Joachim har sedan 2011 varit VD för Jula AB, en position som han behåller tillsammans med det nya uppdraget. Han säger:

Det är givetvis spännande att ta sig an nya utmaningar, samtidigt känns koncernen som ett naturligt steg för utvecklingen av Jula. Den grundläggande koncerntanken är att bredda värdekedjan med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben.