Hotellet2.jpg

2007

Julahotellet i Skara invigs

Lars-Göran och Karl-Johan Blank, G&K Blanks Fastigheter, köpte 2005 det gamla VIP-motellet i Skara, som sedan revs. Tanken var att bygga ett handelshus med hotell ovanpå, på platsen där motellet tidigare låg. När de inte fick bygglov, blev det så att Lars-Göran tog över projektet privat. Julahotellet i Skara invigdes 2007, och har under åren byggts ut och hyser numera en stor konsthall med konstverk av bland andra Anders Zorn och Carl-Larsson med flera.

Lars-Göran kände att han ville utveckla andra privata verksamheter och behövde kapital. För att lösa situationen köpte Karl-Johan andelar i Jula av Lars-Göran som på så sätt fick loss kapital, bland annat för att kunna bygga Jula Hotellet, konstinköp och till andra fastighetsinköp. Förändringen i ägarstrukturen ledde till att Karl-Johan blev huvudägare i Julakoncernen.

Hotellet.jpg