Katalog 1984

1984

Jula Postorder AB startades

Försäljningen via postorder gick så bra att Lars-Göran och Irene tillsammans med barnen Karl-Johan och Marianne startade ett nytt bolag, Jula Postorder AB (2010 ändrades namnet till Jula AB). Tillverkningen låg kvar i Jula Industri AB som Lars-Göran och Irene behöll fram till 1991.

Fokus i det nya bolaget låg på postorderförsäljning. Karl-Johan införde en mycket aggressiv prissättning och kunderna handlade inte bara via postorder utan de flockades även till gården. Familjen kände att de behövde hitta en bra plats att bedriva både postorder- och butiksförsäljning på.

Jula hade vid denna tidpunkt 10 anställda, postorderförsäljning samt nådde en omsättning på 10 MSEK. Bland annat arbetade Karl-Johans mamma Irene på företaget med personal- och ekonomirelaterade uppgifter, och systern Marianne arbetade med kundtjänst.