Per och Pietro.jpg

2014

Jula utses till Årets logistikinnovation

Jula blev historisk då det var första året som klassen Logistikinnovation premierades i Retail Awards. Med det nya logistikflödet flyttas cirka 5 000 årliga förlängda lastbilstransporter mellan Göteborg och Skara över till godståg. Miljövinsten med den nya lösningen är enorm och det finns även andra tydliga konkurrensfördelar. Juryns motivering:

Vinnaren visar att en innovation inte alltid behöver handla om att uppfinna hjulet igen. Det kan ibland bara handla om att bestämma sig för en sak, och dessutom hitta rätt samarbetspartner som är beredd att hoppa på samma tåg. Vinnaren har tagit ett helhetsgrepp om sin varuförsörjning med nytt centrallager och en lösning som redan i planeringsstadiet tar hänsyn till de olika transportslagens enskilda fördelar.