JulaBase

2018

JulaBase™ presenteras

JulaBase™ presenteras internt till alla Julas medarbetare. JulaBase™ är ett verktyg som har sin utgångspunkt i vårt varumärke och som ska vägleda oss i vårt dagliga arbete.

Karl-Johan säger:

Jag är stolt över Jula och jag vill att alla engagerade medarbetare enkelt och med stolthet ska kunna berätta vad som kännetecknar företaget. Därför har vi samlat många av våra tankar och idéer, vad vi strävar efter och hur vi gör saker och ting i ett gemensamt dokument, en gemensam bas för vad Jula är, JulaBase™. Här tar vi ut riktningen och lyfter fram det bästa med Jula vilket ger oss själva bra förutsättningar för framtiden.