CL_tak_solceller_220518_3.jpg

2022

Julas centrallager får sin första solcellspark

Taket på den 178 000 kvadratmeter stora byggnaden till Julas Centrallager får sina första solpaneler. Det första steget handlar om inte mindre än 6160 paneler som tillsammans har en effekt på 3MW. Totalt sett beräknas panelerna tillverka 2380 MWh el under ett år vilket motsvarar ungefär halva årselförbrukningen av Julas centrallager.

– Det här är ett viktigt steg för Julas klimatåtagande, då vi ska vara klimatneutrala inom energianvändning och transporter till 2030. Ett av målen handlar om att bara köpa el från förnyelsebara källor. Genom den här installation gör vi nu egen el som vi kan använda i vår verksamhet, säger Lennart Karlsson, CEO Jula Logistics.

Solcellspark_Julas centrallager_Skara_1.jpgBild 1.jpg