JulaPro_Telefon

2016

Kundklubb för företag startas

Under våren lanseras JulaPro, Julas lojalitetsprogram med erbjudanden, rabatter och förmåner till alla företagskunder och föreningar. Med ledorden tryggt, enkelt och digitalt ska JulaPro vara det självklara valet för företagskunden.

Jula har historiskt sett fokuserat på privatkunder, men det har alltid funnits företagskunder som handlat på Jula. Med JulaPro hoppas man att knyta an till både befintliga och nya företagskunder närmare Jula och därigenom skapa ytterligare försäljning. För Jula är kunden allt oavsett om kunden är en privat- eller företagskund.