Laddstolpe_210831 1_NYast.jpg

2021

Nya hållbara satsningar

Jula ska vara klimatneutralt 2030 och genom ett samarbete med våra transportörer har vi ställt krav på att fordonsflottan ska förberedas för fossilfria alternativ. Vi har därför investerat i en miljödieseltank som placerats vid centrallagret i Skara och som togs i bruk i februari.

Vi har även investerat i laddstolpar för elbilar som placerats vid Julas huvudkontor och Julahotellet i Skara. Det finns en efterfrågan på den här typen av service bland våra besökare och medarbetare och vi ser det som en förutsättning för att vara fortsatt konkurrenskraftiga som arbetsgivare samtidigt som det bidrar till att nå klimatmålen.

99231_2.jpg