Norlanderhuset

1993

Norlandershuset

Norlandershuset var vid denna tidpunkt ett köpcenter i Skara. Karl-Johan berättar:

Grannhuset till Julahuset i Skara, Norlandershuset, fick problem. Lars-Göran befann sig i Ryssland, och vi köpte fastigheten. Det blev tyvärr så att vi fick sälja den ganska snart för att ha råd med fastigheten i Västerås som vi köpte. Innan vi sålde den så styckade jag av viktig mark från fastigheten. Vi köpte sedan tillbaka den 2008 av Bert Karlsson, och rev den vid senaste utbyggnaden av Julahuset.