Jula CL.png

2004

Smålagren blir till ett centrallager

Julas sju smålager runt om i Skara samlades till ett, 40 000 kvadratmeter stort, centrallager vid E20 i Skara. Tack vare centrallagret utvecklades Julas möjlighet att bedriva en expansiv lågprishandel genom köp av stora kvantiteter och genom effektiva logistiklösningar förse varuhusen med varor.

Karl-Johan säger:

Vi har väldigt många lager runt om i Skara, inklusive vårt gamla stora lager på Björkelundsgatan. Lagren jag byggde på Gjutaren blev ganska fort fyllda. Skara kommun är lyhörda, och de köper o planlägger hela den stora marken som är granne med Gjutaren, och efter förhandling så köper vi en stor del av denna mark med ytterligare option på mer mark. Jag och logistikchefen Lennart Karlsson planerar noga ett nytt lagerbygge med flera studiebesök. Med all min erfarenhet av att bygga många lager alldeles för små genom åren, så tar jag till rejält.

Den första etappen byggs 2004 både mycket högre och större än vi brukade, jag tog verkligen i rejält. Midroc/Peab fick uppdraget att bygga efter tuffa förhandlingar och bra pris. Det var en mycket stor investering för Jula, men viktig, och banken var med. Med erfarenhet byggde vi nu med bergvärme/kyla, sensorer och entresol över inlastningar, extra stora hörsalar, servicekontor samt service- och truckverkstad m.m. Vi samlade ihop alla våra lager och logistiken blev oerhört mycket effektivare.

Vårt gamla stora centrallager som byggts till i flera etapper i fint samarbete med kommunen på Björkelunds gatan sålde vi till Grönlunds Plåt. Vi är mycket expansiva och jag öppnar många butiker varje år. Lagret blir snart fullt och vi bygger ytterligare etapper då expansionen denna period är kraftig. Det blir rationellt och enkelt att bara förlänga den första delen av lagret på samma sätt, även med entresol som vi har i reserv. I dag är lageryta cirka 150 000 kvadratmeter.

Gamla_CL