Hotellet2.jpg

2019

Tar över drift och ägande av Julahotellet

Jula Holding tar över driften och ägandet av Julahotellet i Skara.