Jula industri vedkapar

1981

Verksamheten på Jultorp

En modern verkstad färdigställdes, då både tillverkning, montering, lagerhållning och packning av produkterna skedde på gården.