Maria_Ohlsson

1998

Maria Ohlsson

Maria Ohlsson har arbetat med ekonomi på Jula i över 20 år. Sedan 2011 är hon anställd i G&K Blanks Fastigheter som ekonomiansvarig och har varit med både på Julas och fastighetsbolagets expansion. Maria berättar om sin tid på Jula och G&K Blanks.

Hösten 1998 sökte och fick jag jobbet som redovisningsekonom på dåvarande Jula Postorder AB. Då hade Jula precis öppnat sin femte butik, i Uppsala. Totalt hade Jula ungefär 250 anställda. Över 20 år senare är jag kvar, men på G&K Blanks fastigheter. Jula har växt under åren, vilket även fastighetsbolaget har gjort.

Mikael Fellbrandt (ekonomichef) Kerstin Halvordsson (ekonomiassistent) och jag anställdes samma år och vi satt alla under flera år i samma rum i Julahusets andra våning, säger Maria. Lars-Göran Blank kom ofta in till Mikael, som redan då var ekonomichef. Kerstin och jag vässade då öronen lite extra för att informera oss, minns Maria. Det var den tidens personalinformation. En gång gav Lars-Göran – efter en inköpsresa – pärlhalsband till alla tjejerna på kontoret, dåtidens bonus! Det finns många roliga minnen från åren då Julaandan skapades.

Snart skötte jag redovisningen på fastighetsbolaget G&K Blanks Fastigheter, och blev heltidsanställd på G&K Blanks Fastigheter. Sedan dess har bolaget blivit större och verksamheten utökats, och har idag nio dotterbolag. Från och med 2019 är G&K Blanks helägt av Jula Holding-koncernen.

Själv har jag utvecklats och fått utökat ansvarsområde till ekonomiansvarig. Med stöd från controller på Jula ansvarar jag även för koncernbokslut och årsredovisningar. Jag har också ett nära samarbete med revisorerna och inför bokslut och revision kan det bli mycket att göra för att hinna få alla siffror på plats.

Från och med 2019 är G&K Blanks Fastigheter helägt av Jula Holding-koncernen, vilket jag ser fram emot synergieffekterna av att vi nu kommer närmare Jula.