Solfångare

1997

Solfångare

Redan under 90-talet erbjöd vi möjligheten att utnyttja solens strålar till uppvärmning.